<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan redusere sykefraværet i organisasjonen?

Skrevet av Randi Dawes | 30.aug.2021 07:00:00

Inkluderende og helsefremmende arbeidsplasser har lavere grad av sykefravær og jobber målrettet for å holde sykefraværet nede. Disse organisasjonene bærer preg av engasjerte og motiverte medarbeidere som ønsker å være på arbeid, og som gleder seg til å gå på jobb. Når arbeidet oppleves meningsfylt og de ansatte kjenner at de mestrer oppgaver i hverdagen, vil dette føre til bedre helse. 

 

Oppfølging og forebygging av sykefravær krever bred forankring i bedriften. Det krever en involvering og forståelse av hensikt og mål hos alle ledd i organisasjonen, særlig i ledelsen, blant tillitsvalgte og verneombud. 

 

Klare rammer og rutiner gjør oppfølgingen av alle sykemeldte forutsigbart og rettferdig. 

Når alle har et eierskap til målrettet arbeid mot reduksjon av sykefravær, er sjansen større for å lykkes med dette arbeidet. 

 

Gode og helsefremmende arbeidsplasser reduserer sykefraværet på tre måter: 

  • De fremmer helse gjennom trivsel, utvikling og vekst .
  • De forebygger helse ved å forhindre skade og sykdom. 
  • De gjør sykefraværet kortest mulig ved å tilrettelegge arbeidet på en god måte.

Hva slags helsefremmende arbeid gjør din bedrift for å redusere sykefraværet? 

 

12 kjennetegn på en helsefremmende arbeidsplass

Det er mange elementer som spiller inn når man skal arbeide helsefremmende, men det er 12 kjennetegn som kan indikere om man jobber helsefremmende i egen bedrift.  Hvor mange kan du ærlig bekrefte for deg selv at er fokusområdet på din arbeidsplass?

 

12 tegn på helsefremmende arbeid

 

Om du føler deg usikker eller ikke kan nikke bekreftende på alle 12 punktene har du nå en indikasjon på hvor fokuset kan være i neste årsplan. 

 

New call-to-action

Kategori: Arbeidsmiljøloven, Sykdom, HR og personal, Motiverte ansatte, Personalledelse