<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å flytte regnskapet over i skyen?

Skrevet av Christopher Davis | 12.jun.2020 09:00:05

Hvorfor bør du vurdere å flytte regnskapet over i skyen?

Under følger 8 gode grunner til å velge et skybasert økonomisystem.

 

1. Bedre og mer forutsigbar kontroll over bedriftens kostander.                                                                                                     Ved bruk av et skybasert økonomisystem, så betaler man en fast sum per måned. Dette gir en forutsigbarhet i forhold til kostnader. Variablene er i hovedsak antall brukere og transaksjonsvolum. Uforutsette utgifter til oppgraderinger av programvare og servere som må byttes er historie.

 

2. Økt tilgjengelighet.                                                                                                                                                                                        Ved bruk av et system i skyen, kan du jobbe hvor som helst, og fra de fleste mobile enheter. Dette gjør arbeidshverdagen mer fleksibel for dine ansatte, og senker responstiden fra nøkkelpersoner, som har selskapets systemer tilgjengelige i lommen. Ved å gjøre det enkelt for de ansatte å utføre små oppgaver også når de er på farten, bidrar du til økt produktivitet og effektivitet.

 

3. Bedre og enklere brukergrensesnitt.                                                                                                                                Leverandørene av skybaserte ERP-løsninger jobber kontinuerlig med å forbedre brukergrensesnittet. Dette gjør at dine ansatte enklere kan ta i bruk systemene uten lang opplæringstid – som igjen betyr at bedriften ikke må ta fokuset vekk fra den daglige driften.

 

4. Mer skalerbarhet og fleksibilitet.                                                                                                                                                             Ved bruk av et skybasert system, så betaler du kun for det du trenger, og justerer antall lisenser og legger til ulike funksjonaliteter etter behov. Der tradisjonelle ERP-systemer tidligere krevde at man tilpasset systemet til selskapets prosesser, har løsningene nå blitt så gode at man tilpasser bedriftens prosesser til systemet – og dermed sparer penger.

Med et system i skyen er du alltid oppdatert og har enkel tilgang til den nyeste versjonen og den nyeste teknologien. Du slipper også prosessen med å oppgradere systemet og risikoen dette medfører, samt den uunngåelige perioden etter en implementering hvor produktiviteten og effektiviteten ofte er lavere.


5. Bortfall av nødvendige investeringer i IT-infrastruktur og drift.                                                                                      Oppdatering av servere, antivirus- og sikkerhetsløsninger, backup og fysisk sikring av serverrom er leverandøren sitt ansvar. Profesjonelle leverandører som har dette som sin kjernevirksomhet innebærer også en trygghet. Det er leverandøren av skyløsningen som har ansvaret for å oppfylle tjenestekravene. De kan ikke lenger skylde på serverne dine, noe som gir et langt klarere grensesnitt mellom bedriften din og leverandøren.

Tidligere måtte kundene betale for kostbare oppdateringer på egne servere, gjerne med dyre konsulenter som tilpasset oppdateringene per bedrift. Nå foregår oppdateringene sentralt hos leverandøren, og du merker ikke engang at det skjer. Du vil alltid befinne deg i best mulig posisjon til å utnytte den nyeste maskinvaren og programvaren på markedet.

 

6. Bedre datasikkerhet.

Siden drift av IT-infrastruktur er blant skyleverandørenes kjernevirksomhet, er datasikkerheten ivaretatt i vel så stor grad som om du skulle ha gjort det selv. Med et anerkjent ERP-system, kan du altså være helt sikker på at alle sikkerhetstiltak er på plass for å beskytte bedriften din mot tap, svindel og uautoriserte endringer.

 

7. Sanntidsdata gir et bedre beslutningsgrunnlag.

Ved å velge et skybasert ERP-system som mater sanntidsdata direkte inn i beslutningsmodellene, vil du kunne skaffe deg en fordel overfor konkurrentene. Da vil du alltid ha oppdatert informasjon på mobilen og automatisk tilgang til din bedrifts status her og nå – noe som igjen gjør det enklere å ta både raske og veloverveide beslutninger når det skulle være nødvendig.


8. Fremtiden ligger i skyen.

De fleste leverandører av ERP-systemer satser nå på skyløsninger. Denne trenden har blitt fremtvunget av krav til økt fleksibilitet til lavere pris. Vurderer du en ERP-løsning for din bedrift, så velg et produkt og leverandør du vet du vil være fornøyd med i lang tid fremover.

Kategori: ERP