<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva kjennetegner en god regnskapsfører i 2021?

Skrevet av Christopher Davis | 14.jan.2021 13:50:01

Alle som driver en bedrift eller næringsvirksomhet, er ifølge norske lover og forskrifter regnskapspliktige. Tall fra regnskapet som blir sendt inn til myndighetene, legger grunnlag for beregning av skatter og avgifter og regnskapet er også et middel for å vurdere den økonomiske stillingen til virksomheten.

 

Kunnskap og kontroll

Å føre regnskap for en bedrift, er noe helt annet enn å holde kontroll på privatøkonomien. Det krever en helt annen mengde tid, kunnskap og kontroll. Regnskap er dermed ikke bare en måte å holde oversikt over utgifter på, men en utgift i seg selv.

Det har derfor en del å si hvem du velger som regnskapsfører. En middels god regnskapsfører vil gjerne bruke lenger tid på oppgavene sine, enn en erfaren og dyktig regnskapsfører – noe som vil ha direkte effekt på hvor mange timer du blir nødt til å betale for.

Det er også viktig at du velger en regnskapsfører du har tillit til, ettersom jobben vedkommende skal gjøre for deg er av stor betydning for hvordan det vil gå med selskapet ditt rent juridisk.

 

Bidrar til økt bunnlinje

En god regnskapsfører kan bidra til økt bunnlinje, rett og slett fordi det blir mer orden i sakene og fordi man lettere kan se hva som vil gagne bedriften økonomisk. Veldig ofte blir en bedrift mer lønnsom når en god regnskapsfører tar seg av det økonomiske – dessuten gir det deg eller andre muligheten til å jobbe mer med det som faktisk gjør at pengene kommer inn.

Du kan selvfølgelig også få mange gode, økonomiske råd fra en regnskapsfører. Det de fleste regnskapsførere har til felles er at de har ført mange regnskap og hjulpet mange ulike bedrifter. Dermed sitter de også på en unik innsikt om hva som lønner seg og hva som eventuelt ikke lønner seg. De fleste synes også det er svært trygt og godt å ha en regnskapsfører de kan ringe til dersom det oppstår spørsmål rundt økonomi. Skal man for eksempel ansette en ny person til firmaet, kan det fort være mye man lurer på rundt dette. Regnskapsføreren din har mest sannsynlig mange gode svar.

 

Ikke glem skattefradragene!

Et stort pluss er for øvrig også at regnskapsførere vet hva slags skattefradrag du eventuelt har krav på. Dette er noe man ofte overser, rett og slett fordi man kan for lite om det. Slike fordeler blir det mange av når man har en som tar seg av regnskapet.

 

En enklere arbeidshverdag

En god regnskapsfører i 2021 er også opptatt av effektivitet og god samhandling, samt å bidra til at hverdagen til ansatte i din bedrift blir enklere å administrere. I dag finnes det en rekke gode og brukervennlige systemer, som kan forenkle hverdagen til bedriften gjennom å skreddersy løsninger etter bedriftens behov. For eksempel gjennom å benytte et skybasert økonomisystem som er tilpasset bedriften, samt sette opp andre systemer i bedriften mot økonomisystemet.

 

Sparringspartner

Sist men ikke minst er det viktig at en god regnskapsfører har tilgang til kompetanse utover det å føre regnskap og gi råd rundt dette. Utover de vanlige arbeidsoppgavene til en regnskapsfører, vil han eller hun også få svært god kjennskap til selskapets prosesser, produkter og/eller tjenester, samt ansatte. En god regnskapsfører vil kunne være en god sparringspartner for selskapets ledelse.

Det finnes en rekke regnskapsnære områder der en regnskapsfører som kjenner bedriften godt kan komme med gode råd – gjerne i samhandling med en spesialist – innen områder som for eksempel skatt og avgift, annen økonomisk rådgivning, systembistand, prosjektledelse eller HR og personal.

 

Gratis sjekkliste for valg av regnskapsfører