<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva karakteriserer et godt prosjekt?

Hva karakteriserer et godt prosjekt?
Det er viktig at prosjektet blir vellykket for alle parter, og at du som kunde føler deg ivaretatt gjennom hele prosessen. Det er flere elementer som spiller inn for at et prosjekt skal bli vellykket. Blant annet innebærer det at prosjektleder er dedikert og gjør jobben skikkelig – noe vi alltid har fokus på i Tandem. Det er også elementer du som kunde kan bidra med, for at prosjektleder skal kunne levere på kvalitet og innenfor de rammebetingelser som er avtalt.

Noen faktorer som er nøkkelen til suksess og et godt prosjekt:

 

God kommunikasjon og relasjon mellom involverte parter

  • Deling av informasjon er viktig. Med god informasjonsflyt blir det enklere for prosjektleder å forstå dine behov og målsetninger.

God plan og organisering av prosjektet

  • Det er viktig å ha en realistisk og god plan for prosessen, slik at vi er omforent om hvor vi skal, og at begge parter har god oversikt.
  • Kartlegging av forhold, mål og behov vil være viktig for å sette en god plan, og en viktig del av den første fasen. Her er det viktig at du som kunde er tydelig på behov, mål og forventninger.

God styring på prosjekt

  • Det er viktig å ha kontroll på hele prosessen, delegere der det er nødvendig og sørge for at oppgaver blir gjennomført. Dette er noe vi som prosjektledere er ansvarlige for, jobber mye med og mener er viktig for å oppnå et godt resultat.

Allokering av tid og ressurser hos begge parter

  • Delegering er som nevnt en viktig del av prosjektleders jobb. Det er også essensielt at du og din bedrift har satt av tid og ressurser til prosjektfasen, og inkluderer de rette nøkkelpersonene, slik at vi kan sikre at nødvendige behov og at viktig informasjon kommer frem.
  • Det vil variere fra prosjekt til prosjekt hvor mye du som kunde må være involvert underveis i prosessen. Dersom vi er avhengig av deg og informasjon fra ditt selskap for å komme videre i prosessen, er det en suksessfaktor for god måloppnåelse at det er satt av tilstrekkelig med tid og ressurser.

Åpen for endringer

  • Ved et systembytte er det også viktig å være villig til å gjøre noen endringer og tilpasninger på rutiner, oppsett, etc. Bare slik kan man dra fulle nytte av systemet og oppnå effektivitetsgevinster.
  • Det er videre viktig å være åpen for justeringer i prosjektplan underveis. Noen ganger er dette nødvendig for å oppnå et best mulig resultat

 

Les også: På tide å løfte regnskapet opp i skyen?

 

Sentraliserte kontaktledd / bindeledd

  • Her er det nyttig å ha en prosjektleder, som man kan henvende seg til dersom det dukker opp noe underveis. Det er også anbefalt å ha en hovedkontakt i din bedrift, slik at viktig informasjon lett blir fanget opp og kommunikasjonsflyten har kort vei.

Ta kontakt med oss dersom du vurderer systembytte, om du har behov for en prosjektleder eller om det er noe annet rundt system og prosjekt du trenger hjelp og bistand til!

 

Gratis E-bok fra Tandem. Regnskap for nyetablerte bedrifter