<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utenlandske arbeidstakere. Hva bør du vite om D-nummer og ID-kontroll.

Skrevet av Alexander Aalvik | 13.sep.2019 15:54:55

Skal du oppholde deg og arbeide i Norge for en kortere periode, må du få tildelt et D-nummer. Dette er et midlertidig identifikasjonsnummer som erstatter norsk fødselsnummer. Du trenger d-nummer for å åpne en bankkonto, få skattekort eller leie bolig. Om dette ikke er på plass vil arbeidsgiver heller ikke kunne bestille HMS-kort for sine ansatte innen bygg- og renholdsbransjen. Det kan i verste fall føre til arbeidsnekt fra Arbeidstilsynet eller politianmeldelse.

Er du arbeidsgiver kan det være lurt å informere dine ansatte i forkant, slik at de kan få gjennomført en identitets- og legitimasjonskontroll hos Skatteetaten. Den ansatte må selv bestille tid i forkant, ha nødvendig dokumentasjon tilgjengelig samt møte opp personlig på et utvalgt skattekontor. Det finnes visse unntak i tilfeller der det er svært byrdefullt å møte opp personlig.

Det kan være avgjørende for tilgangen til en rekke rettigheter om identiteten er registrert som kontrollert i Folkeregisteret eller hos Skatteetaten. Det er nemlig den offentlige etaten eller private virksomheten som tilbyr en tjeneste som bestemmer om identiteten må være kontrollert for å få tilgang på deres tjenester.

Vårt klare råd i Tandem er derfor å være tidlig ute, slik at du som arbeidsgiver ikke kommer i konflikt med myndighetenes regelverk samt at dine ansatte får en smidig oppstart i Norge. Dette kan spare dine ansatte og din virksomhet for unødvendige forsinkelser og kostnader.

Ta kontakt med oss i Tandem for ytterligere informasjon rundt regler og bistand på området.  

Skrevet av Alexander Aalvik - vår ekspert innen skatt, avgift og utenlandsk arbeidskraft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori: Skatt og avgift, personal