<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Budsjettet: Et nødvendig onde eller et fundament for nye muligheter?

Skrevet av Nils Bernhard Nilssen | 24.aug.2018 17:28:58

For mange oppfattes budsjetteringsprosessen som et pliktløp. Men et godt utarbeidet budsjett kan være avgjørende for ditt selskaps utvikling og vekst.

Atter en gang beveger vi oss taktfast mot september – måneden som ikke bare markerer starten på vinterhalvåret, men også starten på en periode der landets mange virksomheter til dels motvillig retter fokuset mot neste års budsjetter.

Av erfaring vet vi at mange oppfatter budsjetteringen som et pliktløp.

Prosessen med å få på plass solide drifts- og likviditetsbudsjetter er ofte både omfattende og tidkrevende, og for mange bedrifter er budsjettet kun et nødvendig onde en vil bli ferdig med så raskt som mulig.

Men må det egentlig være slik?

Vi skal ikke prøve å selge inn budsjetteringsprosessen som den mest spennende delen av jobben din – selv for oss regnskapsførere kan det fort bli en veldig teknisk oppgave – men når alt kommer til alt er det nettopp budsjettet som utgjør fundamentet for alle planene du og ditt selskap har for fremtiden.

 

Budsjettet er avgjørende for selskapets utvikling

Dessverre ser vi at mange bedrifter og selskaper, og da særlig små virksomheter, opererer mer eller mindre uten et håndfast budsjett. De styrer skuta nærmest «fra dag til dag», uten et skikkelig styringsverktøy til å lede dem.

Langt i fra alle har en strategi, men de fleste har en plan – og mange føler nok at det er godt nok. Det har jo gått bra så langt, så hvorfor skal de bruke tid og ressurser på budsjettering?

Faktum er at budsjettet spiller en viktig rolle når det kommer til alt fra bemanning og produksjon til stødig vekst og utvidet kundekapasitet. Uten tallfestede planer og mål er det vanskelig å utvikle driften, og ta selskapet til et nytt nivå.

Det er også verdt å merke seg at eksterne aktører, som banker og enkelte leverandører, ønsker å se et presist budsjett før de inngår nye avtaler med et selskap.

 

Et verdifullt styringsverktøy

 Når du er daglig leder, salgssjef, markedssjef eller gründer i et selskap foretrekker du sannsynligvis å snakke om lukrative planer, ambisiøse mål, store visjoner og et hardtslående budskap fremfor å diskutere budsjettet.

Men hvordan har dere tenkt å iverksette disse planene? Hvordan skal der nå de hårete målene dere har satt? Og hvordan skal dere leve opp til visjonene dere har for selskapet?

Store ord er vel og bra, men for å kunne jobbe målrettet og effektivt mot et mål er du avhengig av å realitetsorientere visjonen deres og konkretisere planene dere har lagt. Og det finnes ikke noe mer konkret enn tall!

Det er her budsjettering kommer til sin rett.

I stedet for å være kun et nødvendig onde kan budsjettet tvert imot fungere som et verdifullt styringsverktøy, som viser deg hva dere må gjøre for å nå målene dere har satt dere, identifiserer utfordringene dere må løse og finner mulighetene dere ikke visste dere hadde.

 

Budsjettet gir deg svar på de viktige spørsmålene

Enten selskapet er nyetablert eller har flere tiårs drift å se tilbake på vil det alltid være mange spørsmål som må besvares for å sikre en videre sunn vekst:

  • Hvor mye må du øke omsetningen for å kunne ansette en selger til?
  • Hva vil det koste å utvide lokalene deres, eller flytte til nye lokaler?
  • Hvor mye koster det å drifte en firmabil?
  • Hva kreves av ressurser for å utvide kundekretsen deres?
  • Hvor mye har dere å tjene på å tilby en ny tjeneste?
  • Hvilke aspekter av driften bør du sette bort til eksterne aktører?

 

Med budsjettet som styringsverktøy kan du enkelt underbygge alle handlinger du gjør og avgjørelser du tar. Tallenes tale er tydelig, og gir deg muligheten til å sammenligne planene deres med det helhetlige kostnadsbildet og det faktiske utfallet – slik at du kan agere deretter.

Godt utarbeidede budsjetter gir deg med andre ord handlekraft, gjennomføringsevne, troverdighet og integritet.

 

Regnskapsføreren skal være «djevelens advokat»

 Regnskapsføreren din er din viktigste støttespiller i utarbeidelsen av et solid og konkret budsjett, som gir deg den nødvendige handlekraften for å ta raske og riktige beslutninger.

Tidligere har det vært lett for en regnskapsfører å bare lete opp summen selskapet brukte på f.eks. markedsføring året før, og legge på fem prosent. Fremdeles ser vi at enkelte regnskapsførere jobber på kontonivå, og da blir det vanskelig å bruke budsjettet som et nyttig styringsverktøy.

Regnskapsførerens rolle er i endring, og i dag skal vi i langt større grad fungere som sparringspartner og økonomisk rådgiver. Dagens regnskapsfører må være en «djevelens advokat», og ta tak i både helhetsbildet og detaljene du kanskje har oversett.

 

Avvik fra budsjettet må skape en reaksjon

 For at du skal kunne bruke selskapets budsjett som et effektivt styringsverktøy må både utarbeidelsen av og innholdet i dette være godt gjennomtenkt, og godt gjennomført.


Avvik fra budsjettet må også skape en reaksjon.

Det hjelper lite å begrunne avgjørelsene dine i budsjettet dersom avvik fra dette i det store og det hele ikke betyr noe. Dersom det er avvik må noe skje.

Jo mer konkret budsjettet deres er, jo tidligere kan du ta grep i forhold til endringene dere står overfor.

Dere bør derfor utarbeide rutiner for tiltak som må iverksettes dersom dere oppdager avvik mellom budsjett og virkelighet, og kartlegge hvor raskt dere greier å gjøre justeringer dersom tallene viser at noe må gjøres.

Regnskapsføreren kan bistå deg i denne prosessen ved å analysere og forklare eventuelle avvik, vurdere effekten av ulike tiltak og foreslå mulige grep du kan gjøre.

 

Et solid forankringspunkt

Til syvende og sist er en av budsjettets viktigste oppgaver å være et solid forankringspunkt.

Budsjettet kan hjelpe deg med å konkretisere dine planer, ambisjoner og mål for selskapet, og samtidig gjøre det enklere for deg å formidle disse til alle involverte.

Det å ha en omforent plan som alle i selskapet er enige om er ofte undervurdert, men når alle har en felles oppfatning av hvor dere skal, og hva som må til for å komme dit, står du langt bedre rustet til å sikre sunn vekst og utvikling.

Og med forankring i budsjettet kan du styre skuta stødig mot neste mål.

Kategori: Budsjettering