<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Eier du aksjer privat?

Skrevet av Jostein Løvsletten | 11.apr.2018 17:16:44

Skattemeldingen for inntektsåret 2017 er nå lagt ut i altinn.

Vi har sett at ligningsverdi på aksjer og mottatt aksjeutbytte, samt realiserte aksjegevinster og tap ikke alltid er forhåndsutfylt på Skattemeldingen. Dette kan skyldes feil ved innlevert aksjonærregisteroppgave eller forsinket innlevering. Men vi har også registrert samme mangel i tilfeller hvor aksjonærregisteroppgaven er korrekt utfylt og sendt inn i tide.

Som skattyter er du selv ansvarlig for riktigheten av tall som fremkommer og innrapporteres til Skatteetaten. Ufullstendig innrapportering vil kunne medføre ileggelse av tilleggsskatt.


Vi oppfordrer deg derfor til å kontrollere Skattemeldingen grundig, og spesielt poster knyttet til aksjer:

  • Mottatt aksjeutbytte skal føres i post 3.1.7 i skattemeldingen.
  • Gevinst og tap ved realisasjon av aksjer føres i post 3.1.10 eller 3.3.10.
  • Ligningsverdi på ikke børsnoterte aksjer føres i post 4.1.8
  • Ligningsverdi på børsnoterte aksjer føres i post 4.1.7

 

Vi foretar gjennomgang, kontroll og innsendelse av Skattemeldingen for mange av våre kunder - ta kontakt dersom du trenger vår bistand. 

 

 

Kategori: Skatt og avgift, aksjer, verdipapirer, skattemelding2017, aksjeeier, skattemelding, altinn