<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dette bør du vite om myndighetenes krav til føring av personalliste.

Skrevet av Alexander Aalvik | 06.des.2019 13:12:51

Plikten til å ha personalliste gjelder virksomheter som driver innen skjønnhetspleie, bilverksted/bilpleie eller serveringssted.

 

Personallisten skal angi den enkeltes navn og fødselsnummer eller D-nummer. Det må klart fremgå når den ansatte starter og avslutter arbeidsdagen. Listen skal inneholde alle som til enhver tid er på arbeid. Dette gjelder også eier, daglig leder eller en ulønnet ekstrahjelp som bidrar for en kortere periode.

 

Hvorfor må næringsdrivende føre personalliste?

Myndighetene innførte kravet om personalliste i 2014 for å bekjempe svart arbeid i ulike risikobransjer. Usikkerhet knyttet til den praktiske håndteringen av kravene førte til at forskriften ble revidert sommeren 2019. Tiltaket skal raskt gi dokumentasjon på at arbeidsforholdene er i orden og sikre like konkurransevilkår i utsatte bransjer.

 

Ha listen tilgjengelig for kontrolløren.

Ved en eventuell kontroll må listen kunne fremlegges umiddelbart på arbeidsplassen. Den kan enten føres elektronisk eller i papirform og skal ikke kunne redigeres i ettertid. En del systemleverandører har integrert registreringsløsninger i sine programmer som tilfredsstiller kravene til føring av personalliste. På bestilling gir Skatteetaten også ut gratis personalliste i bokform.

 

Mye slurv og høye gebyrer.

Skatteetaten opplever ofte feil og mangler på sine kontroller og gir derfor hyppige overtredelsesgebyrer. Vær derfor svært nøye med å følge kravene som er nærmere angitt i bokføringsforskriften eller kontakt din regnskapsfører for hjelp dersom du er usikker. Lag gode rutiner for dine ansatte, slik at også de vet hvordan listen skal føres og oppbevares riktig.

 

Gratis sjekkliste for valg av regnskapsfører

Kategori: Ansatte