<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Denne kompetansen får du fra Tandem

Kompetanse fra tandem

Tandem er et selskap som har kontinuerlig bygget kompetanse siden selskapet ble etablert i 1988. Selskapet har fra etableringen ekspandert forsiktig gjennom ubrutt organisk vekst med nyansettelser etter hvert som nye kunder har kommet til. Tandem ble i 2016 et 100 % eid selskap innenfor OBOS- konsernet. Med OBOS som eier har Tandem økte ambisjoner, og står foran en spennende tid i en bransje som skal omstille seg.

Tandem er et kompetansehus og en tjenesteleverandør innenfor regnskap, lønn og økonomisk rådgivning. Gjennom konkurransekraftig teknologi, effektiv samhandling og lønnsomme råd skal Tandems kunder oppnå bedre lønnsomhet.

Tandem er store nok til å håndtere mer komplekse oppdrag, samtidig som vi er små nok til å kunne tilby personlig service til våre kunder. Vi er opptatt av å stadig øke kompetansen innen regnskapsnære områder, og skal kunne bistå våre kunder på områder som teknologi og system, prosjektledelse, rådgiving rundt daglig drift, HR og personal samt skatt og avgift. Vi har også et samarbeid med et advokatkontor, der det skulle være behov for juridisk bistand.

Vår kundebase består av kunder fra en rekke bransjer, primært lokalt i Stor-Oslo. Men, vi har også en del internasjonale kunder, som gjerne har en norsk avdeling.

 

Kompetanse fra Tandem

Regnskap og lønn

Som din regnskapsfører skal vi bidra til økt lønnsomhet samtidig som du skal være trygg på at regnskap og lønn er i gode hender. Tandem kan være din komplette økonomiavdeling, eller utføre utvalgte tjenester. Tandem har en stor andel av autoriserte regnskapsførere. Enkelte av våre regnskapsførere har spesielt god kjennskap til bransjer som eiendom, varehandel og konsulentvirksomhet. Vi har også spesialister på lønn.

 

Rådgiving

I Tandem kan vi blant annet tilby rådgiving rundt budsjettering, lønnsomhet og konkurrentanalyse, skatt/avgift og selskapsstruktur.
Leie en økonomisjef? Mange bedrifter ser behovet for en økonomisjef som er tett på selskapet, men har ikke størrelsen til å forsvare en egen dedikert økonomisjef i full stilling. Fra Tandem kan du leie en økonomisjef på deltid for både kortere og lengre perioder.

 

Teknologi og System

Dagens teknologi og systemer er i stadig utvikling og kan gi store effektivitetsgevinster og besparelser. Tandem har dedikerte ressurser og kan gi råd om valg av riktig løsning, bistå ved igangsettelse og implementering av system samt løpende bistand og support. Tandem tilbyr sine kjernetjenester regnskap og lønn på moderne skybaserte regnskapssystemer og samarbeider med flere systemleverandører for å kunne tilby en løsning som best mulig passer den enkelte kunde. Vi kan bistå både med valget og innføringen av nytt system.

 

HR og personal

Tandem kan bistå ved behov for å snakke med noen om utfordringer rundt HR og personal man møter på i det daglige, eller rett og slett sparre med noen utenfor virksomheten for å få et nytt perspektiv. I andre tilfeller kan det være godt å gi en utfordring videre til fagpersoner som kan jobbe for en løsning, slik at du kan bruke tiden på virksomhetens kjerneprosesser.

 

Gratis sjekkliste for valg av regnskapsfører