<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bruker du mer tid på tall enn på medlemmene dine?

Skrevet av Nils Bernhard Nilssen | 19.mai.2017 13:45:29

Alle medlemsorganisasjoner er avhengige av en sunn økonomi for å kunne fungere. Dessverre er økonomistyring en krevende oppgave som ofte stjeler tid og ressurser du kunne brukt på å fremme dine medlemmers interesser.


En lederstilling i organisasjonen du har vært medlem av i en årrekke står åpen. Dette er noe du brenner for, du føler du har mye å tilby og du vet du har de rette egenskapene og ferdighetene til å gjøre en verdifull jobb. Du overbeviser på intervjuet og jobben er din.

Spol fremover et par måneder, og realiteten har satt inn. Utdaterte systemer og løsninger gjør at du bruker størsteparten av tiden din på økonomistyring og administrative oppgaver fremfor å jobbe for medlemmene dine.

Du vil så gjerne bidra med mer, men tiden strekker ikke til. En medlemsorganisasjon kan tross alt ikke overleve uten å ha økonomien i orden.

Er dette et scenario du kjenner deg igjen i?

 

 

Kaster du bort tid på utdaterte systemer?

Scenarioet vi beskriver er selvsagt rent hypotetisk, men for mange generalsekretærer, økonomisjefer og andre ledere i Norges om lag 3000 medlemsorganisasjoner tegner det nok et litt for realistisk bilde av hverdagen.

Mens enkelte medlemsorganisasjoner kontinuerlig har oppdatert sine økonomi- og regnskapsløsninger, i takt med den teknologiske utviklingen, ser vi i Tandem at mange fremdeles støtter seg til utdaterte systemer som stjeler tid og ressurser fra egne ansatte.

 

Liten administrasjon med et stort ansvar

Still deg selv følgende spørsmål: Drives din organisasjon effektivt? Er prosessene, systemene og løsningene dere bruker smarte, gjennomtenkte og kostnadseffektive? Eller bruker du og andre i organisasjonen din unødvendig mye tid på holde orden på økonomien? Og ikke minst å holde dere oppdatert på fagfeltene økonomi, lønn og personal?

Et kjennetegn for mange ideelle organisasjoner er at små administrative enheter har ansvaret for å håndtere store medlemsmasser.

Dette innebærer blant:
  • Kategorisering, fakturering og innbetaling av medlemskontingenter
  • Administrasjon av støtte- og rabattordninger for medlemmene
  • Håndtering av gaver og bidrag
  • Søke om offentlig støtte
  • Arrangere kurs og konferanser
  • Avlønne egne ansatte og eksterne bidragsytere
  • Drive annen medlemsservice

I tillegg bør dere ha oversikt over hvilke medlemmer som er mest lønnsomme, hvilke aktiviteter som genererer penger, salg av varer på dugnad og en rekke andre aktiviteter. Uten de rette løsningene sier det seg selv at dette kan være svært tidkrevende oppgaver.

 

Få orden i regnskapet

En god måte å kutte ned på tidsforbruket og bedre effektiviteten er å få med en erfaren regnskapsfører på laget.

I tråd med den teknologiske utviklingen er også regnskapsførerens rolle i endring. Vi fungerer ikke lenger som autoritære kontrollører – nå er vår funksjon i større og større grad å være økonomiske rådgivere og sparringspartnere. Vi hjelper din organisasjon med kontinuerlige forbedringer som gjør dere sterkere rustet for å drives lønnsomt.

Dette dynamiske samarbeidet mellom organisasjonen og regnskapsføreren kan styrkes ved å ta i bruk et skybasert regnskapssystem som plattform. Et oversiktlig, moderne system med smarte, automatiserte løsninger gjør at partene kan jobbe tettere sammen mot et felles mål.

Kort oppsummert vil du få mer tid til å ta fatt i de oppgavene og tiltakene du virkelig brenner for.

 

Vi brenner for gode regnskapsløsninger

Tandem ønsker å tilby sin kunnskap og ekspertise i de segmentene der vi ser stort potensiale for innføring av pålitelige og kostnadseffektive regnskapstjenester. Vi jobber aktivt med å utvikle mange av landets medlemsorganisasjoner. Vil du vite mer om hvordan vi kan forenkle ditt organisasjonsliv?

 

Gratis sjekkliste for valg av regnskapsfører

Kategori: Skybasert regnskap, Lønn, medlemsorganisasjoner, regnskap, personal