<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

BIO - Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

Skrevet av Tandem AS | 12.aug.2021 12:28:16

Hva er BIO?

Bedriftsintern opplæring (BIO) er pengestøtte som går til intern opplæring og har som formål å bidra til at korona-rammede bedrifter skal kunne øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte. Omstillingsarbeid er krevende og forutsetter ofte ny kompetanse. BIO midler er derfor en utmerket mulighet til å styrke, utvide og videreutvikle de ansattes kompetanse. BIO-midler deles ut av fylkeskommunene. Det gjør derfor at frister, søknadsskjemaene og støttebeløp kan variere fra fylke til fylke. Fylkeskommunene har gjerne forskjellige prioriteringer og krav som må innfris for at din virksomhet skal få støtte. Det gis inntil kr. 700.000 i støtte per bedrift i Viken og kr. 400.000 kroner i Oslo.

Hvem kvalifiserer for til ordningen?

Alle bedrifter kan søke så lenge de har behov for opplæring av ansatte, for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften. Opplæringstiltaket kan kun gjelder egen ansatte i den bedriften som søker. Det er  også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen. Den planlagte opplæringen skal bidra til at bedriften tilpasser seg nye kompetansebehov innen for eksempel digitalisering, bærekraft og teknologi for å lykkes med nødvendig omstilling. 

 

Søknader behandles fortløpende fra og med august.  

 

Mer detaljert oversikt over hva tilskuddsordningen innebærer for bedrifter i Viken finner du HER.                              Mer detaljert oversikt over hva tilskuddsordningen innebærer for bedrifter i Oslo finner du HER. 

 

Kategori: Personal, Regnskapsbyrå, Økonomisk rådgivning, Bedriftsrådgivning