<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bekreftelse av aksjekapitalinnskudd

Skrevet av Jostein Løvsletten | 15.mai.2018 16:26:51

I løpet av 1.tertial-2018 er det i Norge stiftet over 11 000 aksjeselskap. De fleste har etablert aksjekapital med innskudd av rene penger. I tillegg er det foretatt en rekke aksjekapital-forhøyelser som også er gjort med kontanter. For alle disse skal det avgis bekreftelse på at aksjekapitalen er innbetalt før dette kan registreres i Foretaksregisteret.

Tidligere har kun revisor, og de siste åra banker, vært bemyndiget til å avgi bekreftelse på slike kapitalinnbetalinger. Med virkning fra 2/5-2018 kan også autorisert regnskapsfører og advokat avgi slike bekreftelser.

Kategori: aksjer, verdipapirer, aksjeeier, aksjekapital