<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blogg

Posts by

Tandem AS

Tandem ble miljøsertifisert i juni. Hvorfor er dette viktig for oss?

I Tandem  legger vi ned en større innsats og tar et bevisst valg for retningen videre. Å bidra mer innenfor klima og miljø er et naturlig valg for oss. Først og fremst fordi dette er den største utfordringen vi, som del av et verdenssamfunn, står overfor. Selv har vi ikke har et veldig stort klimaavtrykk i Tandem, men dette er et område vi anser vi faktisk kan bidra på – både innenfor og utenfor våre vegger. Den 21.juni ble vi miljøfyrtårnsertifisert.  

Les mer

Tandem er nå Visma Partner. Hva innebærer dette for deg som kunde?

Tandem har gått gjennom et løp og et sertifiseringsprogram, som sikrer riktig kompetanse hos oss. Det er et naturlig valg for Tandem å kunne tilby markedsledende produkter til sine kunder, samt å kunne ha den beste tilgangen på ressurser hos markedets største aktør. Et tettere samarbeid skal styrke vår målsetning om å være et "komplett økonomihus" for våre kunder.

Les mer

Tandem har signert grønnvaskingsplakaten

I Tandem er vi opptatt av miljø og en bærekraftig utvikling. For å vise vårt engasjement, handling og vilje til å faktisk bidra, har vi signert grønnvaskingsplakaten. Ved å signere grønnvaskingsplakaten gir vi et løfte om å unngå  grønnvasking, og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Bedriftene som velger å signere møtes flere ganger i løpet av året for å diskutere tiltak mot grønnvasking i egne bedrifter. 

Les mer
prosjekter Tandem

Hvilke type prosjekt jobber vi med?

I Tandem er vi to prosjektledere og en systemkonsulent, som alle jobber dedikert med ulike prosjekter tilknyttet system. Vi har erfaring med både store og små prosjekter, og jobber med alt fra små til mellomstore og store bedrifter.

Les mer
Kompetanse fra tandem

Denne kompetansen får du fra Tandem

Tandem er et selskap som har kontinuerlig bygget kompetanse siden selskapet ble etablert i 1988. Selskapet har fra etableringen ekspandert forsiktig gjennom ubrutt organisk vekst med nyansettelser etter hvert som nye kunder har kommet til. Tandem ble i 2016 et 100 % eid selskap innenfor OBOS- konsernet. Med OBOS som eier har Tandem økte ambisjoner, og står foran en spennende tid i en bransje som skal omstille seg.

Tandem er et kompetansehus og en tjenesteleverandør innenfor regnskap, lønn og økonomisk rådgivning. Gjennom konkurransekraftig teknologi, effektiv samhandling og lønnsomme råd skal Tandems kunder oppnå bedre lønnsomhet.

Tandem er store nok til å håndtere mer komplekse oppdrag, samtidig som vi er små nok til å kunne tilby personlig service til våre kunder. Vi er opptatt av å stadig øke kompetansen innen regnskapsnære områder, og skal kunne bistå våre kunder på områder som teknologi og system, prosjektledelse, rådgiving rundt daglig drift, HR og personal samt skatt og avgift. Vi har også et samarbeid med et advokatkontor, der det skulle være behov for juridisk bistand.

Vår kundebase består av kunder fra en rekke bransjer, primært lokalt i Stor-Oslo. Men, vi har også en del internasjonale kunder, som gjerne har en norsk avdeling.

Les mer
Hva karakteriserer et godt prosjekt?

Hva karakteriserer et godt prosjekt?

Det er viktig at prosjektet blir vellykket for alle parter, og at du som kunde føler deg ivaretatt gjennom hele prosessen. Det er flere elementer som spiller inn for at et prosjekt skal bli vellykket. Blant annet innebærer det at prosjektleder er dedikert og gjør jobben skikkelig – noe vi alltid har fokus på i Tandem. Det er også elementer du som kunde kan bidra med, for at prosjektleder skal kunne levere på kvalitet og innenfor de rammebetingelser som er avtalt.

Les mer
Julekampanke fra Tandem

Julekampanje fra Tandem

Vi i Tandem er i likhet med mange andre opptatt av å ta et samfunnsansvar, og særlig i disse spesielle tider, da vi mener det er ekstra viktig å støtte opp om de som trenger det mest!

Les mer
Regnskap

Regnskapsføring: Hva kan man gjøre selv– og hva trenger man hjelp til?

Har du vært inne på tanken å føre hele eller deler av regnskapet selv, men er usikker på hva du egentlig må kunne? Kanskje du også allerede i dag fører deler av regnskapet selv, men ser behov for en sparringspartner. Under kan du lese litt mer av hva man kan gjøre selv, og når det kan være lurt å søke hjelp og bistand av en regnskapsfører.

Les mer

Datasikkerhet i din bedrift

I tider med høy datavekst må små- og mellomstore bedrifter beskytte deres data så godt de kan. Derfor har vi laget en kort guide om datasikkerhet, som du kan benytte i arbeidet med å sikre bedriften mot uønskede hendelser.

Les mer