<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Christopher Davis

Nyeste artikler

Skatt for nyetablerte selskap

19.okt.2020 13:32:21 Av | Christopher Davis | 0 Kommentarer |
Som selvstendig næringsdrivende eller upersonlig skatteyter må man betale skatt på forventet overskudd til myndighetene. Skattesats og måten man rapporterer på varierer i forhold til hvilken organisasjonsform og bransje som er valgt.
Les mer

Nyttig å vite om moms for nyetablerte bedrifter

12.okt.2020 09:05:48 Av | Christopher Davis | 0 Kommentarer |
Moms eller merverdiavgift er en avgift til staten på omsetning av varer og tjenester. Grunnlaget for moms er merverdien som tilføres varen eller tjenesten i hvert ledd ved produksjon eller distribusjon. Det skilles mellom inngående og utgående moms. Virksomheten beregner utgående avgift ved salg, og får til gjengjeld fradrag for inngående avgift på anskaffelser – dersom den er momsregistrert.
Les mer

Hvorfor er det viktig å få et ryddig budsjett fra begynnelsen for nyetablerte bedrifter?

06.okt.2020 15:48:12 Av | Christopher Davis | 0 Kommentarer |
Ved oppstart av en ny bedrift, er det viktig å analysere hvilke konsekvenser svingninger i omsetning kan ha på kort og lang sikt. Utarbeidelse av budsjetter med ulike forutsetninger bør derfor være en prioritert oppgave. Bedriftens regnskaper sammenholdt med realistiske budsjetter gir nyttige styringsdata for daglig drift.
Les mer

Nyttig å vite om valg av økonomisystem

25.sep.2020 11:05:44 Av | Christopher Davis | 0 Kommentarer |
Det er ikke alltid enkelt å vite hvilket økonomisystem du og din bedrift bør velge, hvordan det skiller seg ut fra andre systemer samt om det kan settes opp mot andre systemer bedriften ønsker å benytte. Under kan du lese mer om forskjellen på tradisjonelle og skybaserte økonomisystemer, hvorfor de aller fleste nå velger å flytte regnskapet til skyen samt hvilke muligheter som finnes i de moderne skybaserte løsningene. Er samhandling, forenkling, brukervennlighet og gevinster i form av økt effektivitet viktig for deg?   Da er tiden inne for å bytte til et skybasert økonomisystem – om du ikke allerede har gjort det?    
Les mer

Covid-19 trigget bytte av økonomisystem

19.jun.2020 10:25:29 Av | Christopher Davis | 0 Kommentarer | Kundehistorie
Når du skal gå til innkjøp av en ny dress i god kvalitet er det mest naturlig å handle den i en fysisk butikk. Den 12. mars 2020 stengte flere butikker landet over og alle fine anledninger hvor du skal bruke en dress ble kansellert - alt på grunn av Covid-19.  
Les mer

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å flytte regnskapet over i skyen?

12.jun.2020 09:00:05 Av | Christopher Davis | 0 Kommentarer | ERP
Hvorfor bør du vurdere å flytte regnskapet over i skyen?
Les mer