<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Anne Gunnerud

Kvalitetsleder Tandem AS

Nyeste artikler

Verdien av kvalitetsarbeid

18.feb.2020 09:48:52 Av | Anne Gunnerud | 0 Kommentarer | Økonomisk rådgivning
Autorisasjonsordning Krav til kvalitetssikring er vanlig i de fleste bransjer. I Norge har vi en egen regnskapsfører-lov som regulerer hvem som i næring kan påta seg å føre regnskap for andre. Loven fastslår en autorisasjonsplikt for regnskapsførere, med Finanstilsynet som tilsynsmyndighet. Autoriserte regnskapsførere er underlagt strenge krav, og brudd på disse utløser sanksjoner i form av tilbakekall av autorisasjon og straff. Tandems fagmiljø består av 32 kompetente medarbeidere, deriblant 11 medarbeidere som innehar autorisasjon fra Finanstilsynet.
Les mer

Krav om nytt filformat for betalinger i EURO

09.jan.2017 13:12:34 Av | Anne Gunnerud | 0 Kommentarer |
Stortinget vedtok i 2014 å implementere SEPA End Date forordningen i norsk lov. Hva betyr SEPA End Date for din organisasjon? Hva blir endringene og hva betyr dette i praksis?
Les mer