<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alle bransjer kan søke SkatteFUNN

Skrevet av Tandem AS | 06.aug.2021 07:15:00

Bedrifter som starter opp prosjekter hvor det utvikles nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser, kan ha rett til å søke om skattefradrag av kostnadene knyttet til prosjektet. Skatteetaten og forskningsrådet samarbeider om en ordning som skal motivere til mer utvikling og forskning. 

 

Hva er SkatteFUNN?

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter med prosjekter innenfor forskning og utvikling (FoU). Alle bransjer kan søke SkatteFUNN, hvor godkjente prosjekter gir rett til å søke om skattefradrag på 19 % av kostnadene. SkatteFUNN-ordningen administreres av Forskningsrådet, i samarbeid med Skatteetaten. SkatteFUNN er en rettighetsbasert finansieringsordning.

Når du har søkt vil forskningsrådet vurdere det faglige innholdet og kvaliteten i prosjektet, for å avgjøre om det oppfyller kriteriene til SkatteFUNN. 

 

Kan din bedrift søke til SkatteFUNN?

Er du usikker på om prosjektet din bedrift skal jobbe med kvalifiserer seg til SkatteFUNN? Svar på spørsmålene under:

  1. Skal bedriften utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess? Eller er målet med prosjektet å gi forbedret funksjonalitet og opplevelse for brukerne av en kjent løsning?
  2. Vet du allerede, eller tror du, at utviklingen vil kreve systematisk arbeid for å skaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter?

Hvis du svarte ja på begge spørsmålene, kan bedriften din ha rett til skattefradrag. 

 

Søk før 1.september

SkatteFUNN har en løpende søknadsfrist, men det kan være verdt å merke seg garantifristen 1.september. Alle som søker før denne datoen er garantert å få saken sin ferdigbehandlet før året er omme. Sender du inn søknad før 1.mai, kan du forvente svar før fellesferien. Du finner søknadsskjemaet inne på SkatteFUNN sine egne sider. 

 

Dersom du trenger hjelp med prosjektledelse eller å skrive søknad er vi i Tandem behjelpelig på begge områdene.

 

Kontakt oss

 

Kategori: Skatt og avgift, regnskapsfører, altinn, Økonomisk rådgivning, Skatt