<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

7 tips for å modernisere økonomiavdelingen i din bedrift

Alle bransjer kan søke SkatteFUNN

Tandem ble miljøsertifisert i juni. Hvorfor er dette viktig for oss?

Tandem er nå Visma Partner. Hva innebærer dette for deg som kunde?

Sommerhilsen fra Tandem

Tandem har signert grønnvaskingsplakaten

"Tandem holder tårnet vårt oppe i Norge"

5 tips til bedre kontroll over likviditeten til bedriften

Hvorfor er det viktig å ha fokus på budsjettering?

Hvordan gjennomfører vi et prosjekt?

Fordeler med en skybasert rapporteringsløsning

Sirkulær økonomi - ikke lenger bare et markedsføringsbegrep?

Hvilke type prosjekt jobber vi med?

Nyttig å vite om valg av økonomisystem

Dette må du vite om regnskapsplikt

Slik fungerer et samarbeid med Tandem

Denne kompetansen får du fra Tandem

Hvordan utarbeide og tilpasse varslingsrutinene til virksomheten?

God hjelp med regnskapet gjør oss mer effektive

En kort oppsummering av 2020 samt god jul og godt nytt år fra Tandem

Hvilke økonomiske grep bør du gjøre ved årsskiftet?

Hva karakteriserer et godt prosjekt?

Julekampanje fra Tandem

Regnskapsføring: Hva kan man gjøre selv– og hva trenger man hjelp til?

Slik finner du regnskapssystem tilpasset dine tekniske ferdigheter

Trenger du en prosjektleder?

Skatt for nyetablerte selskap

Nyttig å vite om moms for nyetablerte bedrifter

Hvorfor er det viktig å få et ryddig budsjett fra begynnelsen for nyetablerte bedrifter?

Datasikkerhet i din bedrift

Moderniserte økonomiavdelingen fra hjemmekontor

Slik får du en enklere hverdag med skybasert regnskap

Covid-19 trigget bytte av økonomisystem

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å flytte regnskapet over i skyen?

Verdien av kvalitetsarbeid

Ønsker du et konkurransefortrinn? Løft regnskapet ditt opp i skyen!

Varslingsrutiner – nytt moteord, eller er dette viktig for din bedrift?

Dataanalytikerne som tok sin egen medisin

Hva bør gjøres rundt årsskiftet?

Dette bør du vite om myndighetenes krav til føring av personalliste.

Tandem møtte fremtidens regnskapsførere

Mange feller å gå i knyttet til utenlandsk registrert bil i Norge. Hva er reglene?

Obligatorisk SAF-T-rapportering fra 1. Januar 2020.

Utenlandske arbeidstakere. Hva bør du vite om D-nummer og ID-kontroll.

– Helt uvurderlig for oss å ha tilgang til en serviceinnstilt og konstruktiv regnskapsfører

Servicenivå til terningkast 6

Bysykkeleventyret som tok av

Viktige nyheter på lønnsområdet som du må være klar over!

Skattlegging av utenlandsk arbeidskraft - har du oversikt?

Regnskapsføreren – din nærmeste rådgiver

Er tiden inne for å løfte regnskapet ditt opp i skyen?

Etablering av nytt selskap - en god forretningsplan er det viktigste kriteriet for å lykkes

Regnskap i skyen på to uker

Kryptovaluta i personlig skattemelding

Bekreftelse av aksjekapitalinnskudd

Eier du aksjer privat?

Valg av regnskapsbyrå - størrelse teller

Flere enn fem ansatte? Da må du ha varslingsrutiner på plass

Med Tandem som springbrett mot skyene

Bruker du mer tid på tall enn på medlemmene dine?

Ileggelse av dagbøter fra Skatteetaten - har du fått varsel?

Lønn eller utbytte - hva er mest lønnsomt?

Nytt bøtesystem rammer næringsdrivende

Krav om nytt filformat for betalinger i EURO

Fra forenklet til for enkelt?