<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=319552346657094&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 tips til bedre kontroll over likviditeten til bedriften

Briller på et bord

De aller fleste bedrifter kommer en eller annen gang opp i situasjoner der likviditeten blir dårligere. Det kan være flere årsaker til dette.

En grunn kan være at det er et vanskelig marked eller at ting i en periode ikke går helt som forventet.

Resultatet blir for mange bedriftsledere det samme; dårlige netter hvor de har grublet på hvordan bedriften skal få betalt utgiftene sine.

Dette er ingen god følelse, og som vi ikke unner noen. Vi håper derfor at våre tips om noen enkle grep, vil gjøre bedriften din bedre rustet til «dårligere tider».

1. Gjør det enkelt å betale til deg

  • Får du ikke betalt i tide, kan det tyde på at det er vanskelig å utføre betalingen til deg. Er det vanskelig å betale til deg, så kommer du sist i køen.
  • Sørg for at dine fakturaer oversiktlige og korrekte.
  • Dersom kundene dine ikke skjønner fakturaen eller mener den er feil, så kommer de ikke til å betale den – og mest sannsynlig gjør de ikke noe med det før du purrer på betalingen.

Send fakturaen i det formatet kunden ønsker. I dag er det som regel i form av PDF per e-post eller EHF. Sørg for at kunden kan betale med de betalingsmetodene de ønsker. Ved direktebetaling bør du tilby betaling via kort eller mobil.

 

2. Send faktura raskt

Send gjerne faktura samme dag som produktet eller tjenesten er levert. For hver dag som går før du ber om betaling, gir du kunden en ekstra dag gratis kredittid. Alt for mange benytter seg av kassekreditten for å betjene sine utgifter, samtidig som de har mye utestående kundefordringer. Dette betyr i praksis at de betaler banken sin for at kundene deres skal slippe å benytte seg av sin kassekreditt. Dette er penger de aldri får tilbake og er en ren kostnad. Tenk slik som netthandlere gjør; der du betaler ved bestilling av varene.

 

3. Sørg for lav kredittid

Av samme årsak som ovenfor, jo lenger kredittid du gir kundene jo mer av din kapital «låner» du ut gratis. Sørg for at du gir dine kunder kortere kredittid enn du har til dine leverandører.

 

4. Unngå tap på fordringer

Utfør kredittsjekk av nye kunder. Ser den dårlig ut, så sørg for å få forhåndsbetalt for produktene eller tjenestene dine. Det samme gjelder for eksisterende kunder som er dårlige betalere. Du er ikke tjent med å selge til kunder som ikke kan gjøre opp for seg.

 

5. Kontroll på produksjonskostnader

Varer

Du får ikke betalt dine regninger med varer du har på lager. Sørg derfor for å ha nok varer til å levere innen den tidsrammen kundene forventer, men ikke mer enn nødvendig. La leverandøren din holde lager for deg. Ikke bestill før du har ordren.

Timer

Dersom du driver virksomhet der timeforbruk er en kostnadsdriver, f.eks. restaurant eller tjenestesalg, så bør du ha god kontroll på timeforbruk og timeeffektivitet. I en restaurant betyr det at de som er på jobb har kunder å servere. Dersom det er mange ansatte på jobb i perioder med lite gjester, vil du betale lønn for tid du ikke har inntjening. Dette er rent tap.

 

Ta en gjennomgang av disse punktene og gjør korrigeringer der det er nødvendig.  Lykke til! 

 

 

Gratis sjekkliste for valg av regnskapsfører