<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tandem møtte fremtidens regnskapsførere

Skrevet av Linn Celine Christensen | 20.nov.2019 09:33:12

Forrige uke fikk vi gleden av å snakke med fremtidens regnskapsførere hos Treider Fagskole. Prosjektleder for systemløsninger, Haakon Kristian Våge Støyle og Produktansvarlig HR og personal, Linn Christensen tok turen. De fortalte om reisen Tandem har hatt og hvor vi er i dag. I tillegg delte de våre tanker om hva fremtiden vil bringe for regnskapsbransjen.

 

Regnskap i den fjerde industrielle revolusjonen

Linn og Haakon ga studentene et innblikk i hvordan regnskapsbransjen preges av den “fjerde industrielle revolusjonen”, hvor delingsøkonomien, automatisering, nye forretningsmodeller og robotisering står sentralt.

 

Regnskapsbransjen står midt i en stor transformasjon sterkt preget av den fjerde industrielle revolusjonen. Utviklingen av automasjon som stadig "spiser opp" flere manuelle puncheoppgaver. Disse puncheoppgavene har tradisjonelt sett blitt utført av regnskapsfører, og det betyr at yrket står foran store endringer.

 

– Det er ikke bare vi som jobber i bransjen som merker endringene. Våre kunder får også helt andre forventninger og krav til oss som leverandør, sa Linn.

 

HR og regnskap knyttes tettere

En annen utvikling som har blitt tydeligere de siste årene er at regnskap og HR knyttes tettere mot hverandre. Dette snakket Linn om med studentene,

 

– Vi som organisasjon må hele tiden tenke nytt og følge utviklingen i samfunnet for å kunne ivareta virksomheten vår. Utviklingen i samfunnet og i bransjen har resultert i at vi må kunne bistå organisasjoner på flere områder enn tidligere. Når man tenker på regnskap og HR så er dette tjenesteområder som påvirker hverandre. Ved å jobbe strategisk og kontinuerlig med fokus også på HR kan man være med å påvirke blant annet lønnsomhet – fordi vi vet at fornøyde ansatte produserer mer og bedre.

 

Nærhet til kunden – Tandem anno 2019

Tandem har hatt en formidabel transformasjon de siste årene. Haakon fortalte om reisen fra den tiden da regnskapsføreren dro til kunden med en koffert i hver hånd med datamaskin, printer og papir, til dagens arbeidsmetodikk hvor rapporter sendes på minuttet og det samhandles i sanntid.

– Vi skal nå jobbe i et system som er åpent også for kunden. Kunde og saksbehandler jobber i samme system med lik informasjon. Det effektiviserer arbeidet og forbedrer rådene regnskapsføreren kan gi kundene sine, forklarte Haakon.

 

Vi ser viktigheten av å omfavne og glede oss over endringstakten og utviklingen i bransjen vår. Ved å ta i bruk nye og intuitive systemer gir det kunden mulighet til å få oppdatert regnskapstall i sanntid. Nytteverdien for kunden forklarte Haakon nærmere,

 

– Tilgang til gode systemer og tall i sanntid betyr at kunden kan ta gode økonomiske beslutninger raskere og dermed bli mer lønnsom. Det er jo en uvurderlig forbedring for kunden som tidligere ble møtt av en regnskapsfører med koffert og printer.

 

Studentene er Fremtidens arbeidsmarked

Samarbeidet mellom skoler og næringslivet ser vi på som svært viktig for utvikling av bransjen og bedriften vår. På spørsmål om hvor viktig det er at studentene får kunnskap fra arbeidslivet svarte Haakon,

 

– Det er ikke alltid det er så enkelt for studenter å vite hvilken bransje eller retning de skal søke etter studiet. Målet for dagen var at studentene skulle sitte igjen med et inntrykk av hvordan det er å jobbe i regnskapsbransjen og se mulighetene for både faglig og personlig utvikling. Så får vi håpe at dette gir et lite motivasjonsløft inn mot en hektisk eksamensperiode!