<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
15.jpeg

Lønnsomhetsbloggen

Flere enn fem ansatte? Da må du ha varslingsrutiner på plass

04.sep.2017 13:49:11 Av | Jostein Løvsletten | 0 Kommentarer | rutiner arbeidsmiljøloven varsling varslingsrutiner
Varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er et vanskelig område. Taushetsplikt og ansattes rett til å varsle om vesentlige kritikkverdige forhold er krevende å forene. Tradisjonelt har norsk lovgivning i liten grad beskyttet arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Men med virkning fra 1/7-2017 er det vedtatt varslingsregler for virksomheter med over fem ansatte. Bestemmelsene i Arbeidsmiljølovens § 2 A-1 pålegger disse virksomhetene å etablere varslingsrutiner. Hensikten med lovendringen er å styrke vernet for varslere.
Les mer

Skatteoppgjør for 2016

14.aug.2017 10:34:18 Av | Jostein Løvsletten | 0 Kommentarer | Skatt og avgift
Skatteoppgjøret for 2016 har allerede blitt lagt ut i Altinn for mange av dere og flere legges ut fordelt på ulike puljer. Oppgjør for aksjeselskaper vil normalt komme i løpet av september. Eventuell klage på skatteoppgjøret må sendes innen 3 uker fra når oppgjøret ble lagt ut.
Les mer

Med Tandem som springbrett mot skyene

Etter ti år med samme regnskapsfører så Contendo et behov for modernisering. Løsningen ble et samarbeid med Tandem, og en skybasert plattform fra Tripletex Tekst: Øyvind Øgle Thorvaldsen     Foto: Peder Klingwall, VizPro
Les mer

Bruker du mer tid på tall enn på medlemmene dine?

Alle medlemsorganisasjoner er avhengige av en sunn økonomi for å kunne fungere. Dessverre er økonomistyring en krevende oppgave som ofte stjeler tid og ressurser du kunne brukt på å fremme dine medlemmers interesser.
Les mer

Ileggelse av dagbøter fra Skatteetaten - har du fått varsel?

06.feb.2017 18:18:00 Av | Jostein Løvsletten | 0 Kommentarer | Skatt og avgift
Skatteetaten har tidligere i 2017 sendt næringsdrivende informasjon om ileggelse av dagbøter. Dette var ment som en generell informasjon om hvordan nytt regelverk skal forstås. Mange tolket i stedet skrivet som et varsel om faktisk ileggelse av dagbot, og Regnskap Norge har nylig tatt dette opp med Skattedirektoratet i et oppklaringsmøte.
Les mer

Lønn eller utbytte - hva er mest lønnsomt?

20.jan.2017 10:14:13 Av | Jostein Løvsletten | 0 Kommentarer |
Blant våre kunder er det en rekke aktører som fyller rollen som majoritetsaksjonær ved siden av å være daglig leder. Flere har reist spørsmål ved hvorvidt det lønner seg å ta ut utbytte fremfor å heve lønn. Svaret inneholder flere komponenter enn bare skatt ved lønnsuttak versus skatt på utbytte.
Les mer

Nytt bøtesystem rammer næringsdrivende

10.jan.2017 09:31:43 Av | Jostein Løvsletten | 0 Kommentarer |
  Næringsdrivende er underlagt en rekke bestemmelser omkring lovpålagt innrapportering til det offentlige. Forsinkelser og/eller feil ved slik innrapportering har i varierende grad blitt sanksjonert  gjennom bøtelegging. Fra 2017 blir dette strammet til ved innføring av et nytt bøteleggingsregime basert på dagmulkt. Tandem vil bidra til at våre kunder ikke skal rammes av dette. Som ledd i dette gis herværende informasjon.
Les mer

Krav om nytt filformat for betalinger i EURO

09.jan.2017 13:12:34 Av | Anne Gunnerud | 0 Kommentarer |
Stortinget vedtok i 2014 å implementere SEPA End Date forordningen i norsk lov. Hva betyr SEPA End Date for din organisasjon? Hva blir endringene og hva betyr dette i praksis?
Les mer

Fra forenklet til for enkelt?

01.nov.2016 15:01:37 Av | Øyvind Øgle Thorvaldsen | 0 Kommentarer | Lønn
Denne kronikken er skrevet av skattedirektør Hans Christian Holte. Skattedirektøren spør om det har blitt for enkelt, når over 400.000 ikke engang kaster et blikk på selvangivelsen. I en kronikk i Dagens Næringsliv 23. juni 2015 gjengitt på skatteetatens innovasjonsblogg tar Skattedirektøren opp et betimelig spørsmål. Kronikken slik den er gjengitt i innovasjonsbloggen kan du lese i sin helhet her:
Les mer