<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=361285754236681&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Trenger du en prosjektleder?

19.okt.2020 14:05:44 Av | Marie Therese Johansen | 0 Kommentarer |
Vurderer du å bytte regnskaps- og økonomisystem, regnskapsfører, eller kanskje begge deler? Men vet ikke helt hvordan du skal gå frem, og hvordan dette skal skje i praksis på en god og smidig måte? 
Les mer

Økonomisjef til leie

19.okt.2020 13:59:05 Av | Tandem AS | 0 Kommentarer |
Mange bedrifter ser behovet for en økonomisjef som er tett på selskapet, men har ikke størrelsen til å forsvare en egen dedikert økonomisjef i full stilling. I overgangsperioder hvor  arbeidsmengden er stor kan det og være behov for  et ekstra blikk på virksomheten for å få oversikt raskt. 
Les mer

Skatt for nyetablerte selskap

19.okt.2020 13:32:21 Av | Christopher Davis | 0 Kommentarer |
Som selvstendig næringsdrivende eller upersonlig skatteyter må man betale skatt på forventet overskudd til myndighetene. Skattesats og måten man rapporterer på varierer i forhold til hvilken organisasjonsform og bransje som er valgt.
Les mer

Nyttig å vite om moms for nyetablerte bedrifter

12.okt.2020 09:05:48 Av | Christopher Davis | 0 Kommentarer |
Moms eller merverdiavgift er en avgift til staten på omsetning av varer og tjenester. Grunnlaget for moms er merverdien som tilføres varen eller tjenesten i hvert ledd ved produksjon eller distribusjon. Det skilles mellom inngående og utgående moms. Virksomheten beregner utgående avgift ved salg, og får til gjengjeld fradrag for inngående avgift på anskaffelser – dersom den er momsregistrert.
Les mer

Hvorfor er det viktig å få et ryddig budsjett fra begynnelsen for nyetablerte bedrifter?

06.okt.2020 15:48:12 Av | Christopher Davis | 0 Kommentarer |
Ved oppstart av en ny bedrift, er det viktig å analysere hvilke konsekvenser svingninger i omsetning kan ha på kort og lang sikt. Utarbeidelse av budsjetter med ulike forutsetninger bør derfor være en prioritert oppgave. Bedriftens regnskaper sammenholdt med realistiske budsjetter gir nyttige styringsdata for daglig drift.
Les mer

Datasikkerhet i din bedrift

25.sep.2020 14:04:04 Av | Tandem AS | 0 Kommentarer | datasikkerhet
I tider med høy datavekst må små- og mellomstore bedrifter beskytte deres data så godt de kan. Derfor har vi laget en kort guide om datasikkerhet, som du kan benytte i arbeidet med å sikre bedriften mot uønskede hendelser.
Les mer

Moderniserte økonomiavdelingen fra hjemmekontor

25.sep.2020 12:18:28 Av | Henrik Jensen | 0 Kommentarer | Kundehistorie
Når 100 ansatte skal jobbe på en ny måte er det alltid en fare for at noen blir negativt innstilt og lengter tilbake til det de hadde før. Og når endringen skjer midt i en pandemi gjør det ikke saken enklere. Men da Stema byttet til Tripletex som økonomisystem opplevde alle det som en umiddelbar forbedring.
Les mer

Nyttig å vite om valg av økonomisystem

25.sep.2020 11:05:44 Av | Christopher Davis | 0 Kommentarer |
Det er ikke alltid enkelt å vite hvilket økonomisystem du og din bedrift bør velge, hvordan det skiller seg ut fra andre systemer samt om det kan settes opp mot andre systemer bedriften ønsker å benytte. Under kan du lese mer om forskjellen på tradisjonelle og skybaserte økonomisystemer, hvorfor de aller fleste nå velger å flytte regnskapet til skyen samt hvilke muligheter som finnes i de moderne skybaserte løsningene. Er samhandling, forenkling, brukervennlighet og gevinster i form av økt effektivitet viktig for deg?   Da er tiden inne for å bytte til et skybasert økonomisystem – om du ikke allerede har gjort det?    
Les mer

Hvorfor er det å ha fokus på budsjettering ekstra viktig i usikre tider?

17.aug.2020 15:00:00 Av | Nils Bernhard Nilssen | 0 Kommentarer | Budsjettering
Vi lever i en tid preget av usikkerhet og manglende forutsigbarhet. I hvilken grad man selv rammes av nedgangstider er vanskelig å forutse. Noen bransjer og aktører har fått hverdagen snudd på hodet, og har utfordringer med å opprettholde normal drift. Nettopp derfor er det viktig å analysere hvilke konsekvenser en eventuell omsetningsnedgang kan ha på kort og lang sikt. Utarbeidelse av budsjetter med ulike forutsetninger bør derfor være en prioritert oppgave. Bedriftens regnskaper sammenholdt med realistiske budsjetter gir nyttige styringsdata til enhver bedriftsleder.
Les mer

Slik får du en enklere hverdag med skybasert regnskap

17.aug.2020 12:59:00 Av | Henrik Jensen | 0 Kommentarer | Skybasert regnskap
Fem grunner til at et skybasert regnskap kan gjøre hverdagen din enklere, mer effektiv og mer lønnsom.  
Les mer